تخفیفات

طرح تخفیف سپاس :

با هدف قدر شناسی از مشتریانی که بیش از ۳ فاکتور به این مجموعه افتخار داده و از ما خرید نموده اند، طرح سپاس را با تخفیف ۱۰ % طراحی و درفاکتور این دسته از مشتریان اعمال می نماییم.

شرایط استفاده :

 • ثبت حداقل ۳ فاکتور با مبلغ هر فاکتور بیش از ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
 • تسویه نقدی کلیه فاکتورها.
 • عدم استفاده از سایر طرحها در خریدهای قبلی.

طرح تخفیف پلکانی :

در این طرح به ازای مبلغ ریالی خرید طبق جدول زیر تخفیفات ویژه ای لحاظ می گردد :

مبلغ خرید میزان تخفیف
از ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۵ %
از ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۷ %
از ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۹ %
از ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بیشتر ۱۱ %

شرایط استفاده :

 • تسویه نقدی مبلغ فاکتور
 • مبالغ ذکر شده در جدول فوق مربوط به قیمت کالا بوده و شامل سایر هزینه ها ( خدمات نصب و دستمزد کارگر و … ) نمی گردد.
 • عدم استفاده از سایر طرح های تخفیف

طرح تخفیف ویژه :

این طرح مربوط به شرایط تخفیف کالا و یا زمان بندی خاص هر برند می باشد که بصورت سراسری از طرف شرکتهایی که کتام نماینده انحصاری آنها است اعمال می گردد، از این رو تخفیفات مذکور به محض اعلام از طرف هر یک از شرکتها، در این بخش قرار خواهد گرفت.

شرایط استفاده :

 • عدم استفاده از سایر طرح های تخفیف

طرح تخفیف مهرورزی :

با هدف مشارکت در امور خیرخواهانه و انسان دوستانه  و پاسخ به وظیفه مهرورزی اجتماعی برخود لازم می دانیم تا در حد توان نسبت به اعمال تخفیفات در موارد خاص ( تجهیز خانه عروس و داماد ، تجهیز مراکز خدماتی عام المنفعه غیر انتفاعی و …) انجام وظیفه نماییم. از این رو برای دارندگان کارت تخفیف طرح مهرورزی تا ۱۰ % مبلغ کالای خریداری شده تخفیف لحاظ می گردد.

شرایط استفاده :

 • زوجهای جوان می توانند حداکثر تا ۱ سال از تاریخ عقد با ارائه عقدنامه از این طرح استفاده نمایند.
 • ارائه کارت تخفیف طرح مهرورزی
 • عدم استفاده از سایر طرح های تخفیف

طرح تخفیف معرف :

در این طرح هر فرد و یا سازمانی که اشخاص ثالث را جهت خرید به کتام معرفی نمایند، می توانند از منافع مشترک این طرح استفاده نمایند.

در این طرح معادل  ۵ % از مبلغ فاکتور مشتری برای وی و  ۱۰ % از خرید آینده معرف برای برای ایشان  به عنوان تخفیف درنظر گرفته می شود که می توانند در زمان خرید از آن استفاده نمایند.

شرایط استفاده :

 • عضویت معرف در سایت کتام
 • ثبت نام مشتری در سایت کتام توسط معرف
 • اعلام نام معرف توسط مشتری در هنگام خرید
 • خرید حداقل ۶۰۰۰۰۰۰ ریال و تسویه حساب نقد توسط مشتری
 • عدم استفاده از سایر طرح های تخفیف توسط مشتری و یا معرف

طرح تخفیف مدیر ساختمان :

با در نظر گرفتن قانون تملک آپارتمانها، کلینیک ساختمانی کتام با افتخار برای اولین بار جایگاه مدیریت را در ساختمان به رسمیت شناخته و درنظر دارد تا به مدیران ساختمانهایی که به صورت متمرکز اقدام به خرید برای واحدهای ساختمان تحت مسولیت خود می نمایند علاوه بر   ۵ % تخفیف برای هر واحد تخفیف بی سابقه ای به میزان ۵۰ % میانگین مبلغ خرید کل ساختمان را در فاکتور مربوط به واحد مدیریت  لحاظ نماید.

شرایط استفاده :

 • تسویه نقدی مبلغ خرید کل ساختمان (توسط مدیر و یا مالکان هر واحد)
 • مشارکت حداقل ۶ واحد ساختمان به صورت متمرکز و یا ۸ واحد به صورت غیر متمرکز در این طرح
 • عدم استفاده هیچیک از واحدها از سایر طرح های تخفیف

 

طرح تخفیف مشاغل :

فروشگاه کتام با هدف ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتریان پرامی و تسهیل در شرایط پرداخت، با عقد قرارداد با ادارات، سازمانها و صاحبان مشاغل زیر، اقدام به تسویه حساب اقساطی با پرسنل محترم این نهادها می نماید.

 نام سازمان

 پیش پرداخت  تعداد اقساط
   
 

 

شرایط استفاده: 

 • ارائه معرفی نامه معتبر از طرف یکی از نهادهای مذکور در جدول فوق
 • ارائه چک معتبر به تعداد اقساط